phone_android 781 427 302

email s.p.a.s.system@gmail.com
place ul. Sportowa 9, 62-700 Turek

Sportowa walka nożem


Szkolenie z zakresu walki nożem jest walką atrapami noża dwóch uzbrojonych zawodników w oparciu o program szkolenia bojowego systemu S.P.A.S.Zakres stosowanych technik obejmuje walkę w dalekim, i bliskim dystansie. Jako wiedza podstawowa nauczane są podstawy obrony przed atakiem nożem oraz podstawy walki nożem w zamkniętej przestrzeni.System S.P.A.S.wychodzi z założenia,że nie może być mowy o obronie przed atakiem nożem bez nauki ataku nożem.W ramach rozgrzewki stosowane są ćwiczenia mające na celu podwyższenie cech motorycznych,siły oraz ogólnej sprawności i wytrzymałości fizycznej niezbędnej do skutecznej pracy w walce nożem.Walka nożem według systemu S.P.A.S.charakteryzuje się wysoką prędkością wykonywanych technik oraz doskonałym poczuciem timingu.

Zajęcia z zakresu walki nożem obejmują następujące zagadnienia :

  • poruszanie się w pozycji walki nożem
  • techniki ataku i obrony
  • zasady i techniki wykonywania ataków seryjnych
  • rozwiązania taktyczne
  • sparingi sportowe oraz zadaniowe