phone_android 781 427 302

email s.p.a.s.system@gmail.com
place ul. Sportowa 9, 62-700 Turek

<< S.P.A.S.>> Stopnie Szkoleniowe


 

Program szkoleniowy systemu S.P.A.S.opracowano w taki sposób aby umożliwić studentom nabywanie właściwych nawyków walki wręcz i skutecznej samoobrony najszybciej jak to możliwe w oparciu o jednolity i kompletny arsenał techniczny wspólny dla wszystkich  rodzajów broni systemu S.P.A.S.

 

Walka wręcz w systemie S.P.A.S.


 

 

C1-PODSTAWY SAMOOBRONY

 • podstawowe techniki uderzeń
 • obrona sektorowa
 • obrona przed chwytami
 • ataki czułych punktów przeciwnika
 • kontrola przestrzeni osobistej

C2-SAMOOBRONA UDERZENIOWA

 • podstawowy arsenał uderzeń w systemie S.P.A.S.
 • obrona sektorowa pasywna
 • podstawowe kombinacje technik uderzeń w oparciu o taktykę „wycofania” i „ucieczki”zgodnie z Koncepcją Bezpieczeństwa Osobistego S.P.A.S.

C3-AGRESYWNA SAMOOBRONA

 • rozbudowany arsenał kopnięć i uderzeń w systemie S.P.A.S.
 • uderzenia niestandardowe w oparciu o zasady samoobrony S.P.A.S.

C4-PODSTAWY WALKI WRĘCZ

 • kombinacje uderzeń,pchnięć i kopnięć w jednej dynamice systemu S.P.A.S.
 • trening ataku i przeciwdziałania atakom
 • sposoby zwodzenia przeciwnika

C5-WALKA WRĘCZ

 • aktywna obrona sektorowa
 • wzorce brutalnego przejścia do kontrataku
 • kombinacje uderzeń niestandardowych

C6-PODSTAWY WALKI WRĘCZ W BLISKIM DYSTANSIE

 • techniki przerwania ataku przeciwnika
 • techniki i kontrola przeciwnika w stójce

C7-WALKA S.P.A.S.

 • eksplozyjna praca uderzeniowa w bliskim dystansie oraz ograniczonej przestrzeni
 • bezpieczne kopnięcia
 • zaawansowane metody przerywania ataków przeciwników oraz kontroli przeciwnika w stójce

C8-ZAAWANSOWANA WALKA WRĘCZ S.P.A.S.

 • rzuty i obalenia (pogłębianie arsenału technik)
 • zaawansowane techniki obrony przed chwytami (anty-grappling)
 • kontrola przeciwnika na ziemi
 • walka w parze oraz grupie bojowej

 

Grappling


 

Walka w parterze w systemie S.P.A.S. realizuje taktykę polegająca na tym aby jak najszybciej opuścić tą płaszczyznę walki i zneutralizować przeciwnika.Techniki walki na ziemi w systemie S.P.A.S.obejmują ucieczkę pozycyjną,techniki kontroli i wydobycia broni,duszenia,dźwignie na ręce,nogi,kręgosłup,ataki na wrażliwe części ciała przeciwnika,użycie różnych rodzajów broni i obronę przed przeciwnikiem uzbrojonym w różne rodzaje broni lub niebezpieczne narzędzia.Program podzielony jest na 3 poziomy :

 

 

G1-PODSTAWY WALKI W PARTERZE 

 • zdobycie wygodnej pozycji
 • ucieczka z walki w parterze
 • praktyczny arsenał uliczny

G2-WALKA W PARTERZE

 • rozszerzony arsenał technik walki w parterze
 • szybkie przejścia między technikami
 • zaawansowane techniki grapplingu

G3-GRAPPLING BEZ REGUŁ

 • uliczny arsenał technik grapplingu
 • uderzenia oraz wykorzystanie wrażliwych partii ciała przeciwnika podczas walki na ziemi
 • kontrola i wydobycie broni w parterze

 

Walka nożem S.P.A.S.


 

Walka nożem w systemie S.P.A.S.to zintegrowany system użycia noża przeciwko uzbrojonym lub nieuzbrojonym przeciwnikom lub grupie przeciwników.W wyniku współczesnej rzeczywistości szkolenie podzielone jest na następujący poziom studiów :

 • podstawy walki nożem (podstawowa technika i taktyka walki nożem)
 • sportowa walka nożem (technika i rozwinięta taktyka sportowej walki nożem)
 • klincz w walce nożem (walka w bliskim dystansie i ograniczonej przestrzeni)
 • zintegrowana samoobrona (użycie noża do samoobrony w połączeniu z ciosami i kopnięciami)
 • techniki specjalne walki nożem S.P.A.S. (techniki używane do celów wojskowych)

 

 

 

N1-PODSTAWY WALKI NOŻEM 

 • podstawowe techniki ataku
 • kontrataki w walce nożem
 • podstawy taktyki walki nożem w połączeniu z pracą w różnym dystansie
 • znajomość sektorów i obszaru ataku

N2-SPORTOWA WALKA NOŻEM 

 • kompletny arsenał techniczny ataku i obrony
 • praca w dystansie i zasady głębokości ataku
 • praca na różnych poziomach ataku nożem w połączeniu technik ataku w sekwencje
 • taktyka skutecznej sportowej walki nożem

N3-ZINTEGROWANA WALKA NOŻEM S.P.A.S.

 • metody wczesnego inicjowania ataku
 • uderzenia i kopnięcia podczas walki nożem
 • praca na dowolnej powierzchni ataku nożem
 • schemat łączenia pchnięć,cięć i przeciągnięć w serie ataku

N4-NOŻ W WALCE WRĘCZ 

 • obrona przed nożem w sytuacjach walki ulicznej
 • obrona za pomocą noża przed uderzeniami i kopnięciami
 • walka z grupą napastników (uzbrojonych i nieuzbrojonych)
 • obrona przed szantażami nożem

N5-TECHNIKI SPECJALNE WALKI NOŻEM S.P.A.S.

 • klincz w walce nożem
 • walka nożem w parterze
 • techniki dobycia noża podczas walki
 • schematy pracy przeciwko uzbrojonym przeciwnikom
 • obrona przed atakiem nożem (przeciwdziałanie dobyciu noża przez przeciwnika)

 

Kubotan S.P.A.S.


 

W nauce wyrobienia nawyków skutecznej i bezkompromisowej walki wręcz oraz samoobrony włączamy użycie przedmiotów codziennego użytku,oraz narzędzia którym jest „Kubotan”w celu maksymalizacji zdolności samoobrony w często nieprzewidywalnych okolicznościach,i sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.Tą praktykę traktujemy jako dodatek do bazy technicznej dostarczaną przez walkę wręcz i walkę nożem S.P.A.S.Podczas zajęć i szkoleń z zakresu walki kubotanem realizujemy cele którymi są :

 

 • techniki użycia kubotanu do samoobrony w tym obrony przed uderzeniami,obrony przed chwytami,rzutami,obaleniami
 • połączenie uderzeń,kopnięć i pracy kubotanem w schematy kontrataku i ataku
 • użycie kubotanu podczas walki w parterze

 

 

Każdy poziom szkoleniowy w systemie S.P.A.S.zakończony jest atestacją której celem jest określenie poziomu studenta oraz weryfikacji umiejętności nabytych podczas treningów i szkoleń.

Osoby które pomyślnie przejdą atestację otrzymują certyfikat który upoważnia do uczestnictwa w dalszych szkoleniach w systemie S.P.A.S.

Treningi oraz szkolenia prowadzimy w oparciu o programy Międzynarodowej Federacji S.P.A.S.(I.F.S.) Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowoczesną metodykę,i skuteczne sprawdzone techniki.Trening jest efektywny i bezpieczny oraz służy utrzymaniu i poprawie ogólnej sprawności fizycznej i kondycji.

 

 << S.P.A.S.>> TO KOMPATYBILNE PRZYGOTOWANIE DO WALKI W RÓŻNYCH PŁASZCZYZNACH,ORAZ DOPEŁNIENIE TWOICH UMIEJĘTNOŚCI.