phone_android 781 427 302

email s.p.a.s.system@gmail.com
place ul. Sportowa 9, 62-700 Turek

Trenerzy


Przemysław Sobczak

  • główny trener S.P.A.S.Fight Club
  • instruktor S.P.A.S.Combat / Polska Federacja S.P.A.S. (P.F.S.) / Międzynarodowa Federacja S.P.A.S. (I.F.S.)
  • instruktor Ju Jitsu Tradycyjnego / World Ju JItsu Federation (WJJF)
  • uczestnik zawodów sportowych Ju JItsu w formułach : Grappling,Sport Ken Jutsu,Fighting Ju Jitsu
  • sztuki walki trenuje od 2006r.

Dodatkowe zainteresowania

  • kalistenika
  • grafika
  • concept-art