phone_android 781 427 302

email s.p.a.s.system@gmail.com
place ul. Sportowa 9, 62-700 Turek

Regulamin Klubu << S.P.A.S.>> FC


1.Przychodzisz na trening bo chcesz,i dajesz z siebie wszystko.
2.Na zajęciach stawiasz się 10-15 min przed czasem.Jeśli się spóźnisz,poinformuj o tym trenera.
3.Komunikujesz się-zamiast zostawiać nie domówienia.
4.Wstęp na zajęcia(salę treningową)dozwolony jest tylko w godzinach jej otwarcia,w obecności trenera lub osoby przez niego upoważnionej.                                                                                                          5.Na zajęcia nie przyjmujemy instruktorów,oraz osób ćwiczących w klubach zrzeszonych z organizacjami sportów i sztuk walk.
6.Na wszystko musisz zapracować.
7.Polecenia trenera nie podlegają żadnej dyskusji.
8.Do uczestnictwa w zajęciach wymagana jest wygodna i solidna odzież nie krępująca ruchów,oraz podstawowe akcesoria niezbędne do treningów sztuk,sportów walki : szczęka,rękawice do boksu,rękawice do MMA,ochraniacz krocza,ochraniacz piszczeli,ochraniacz łokci i kolan oraz kask turniejowy.
9.Ćwiczący uczestniczą w zajęciach zgodnie z grafikiem swojej grupy uwzględniającej poziom zaawansowania dla indywidualnych potrzeb osób ćwiczących (członków klubu).
10.Na sali wszyscy są równi.Odnoś się z szacunkiem do kolegów(koleżanek)z klubu.
11.Jesteś zobowiązany(a)przestrzegać i zachowywać czystość na terenie zajęć oraz dostosować się do ogólnie przyjętych norm i kultury zachowania.
12.Wszelkie uwagi dotyczące zajęć,klubu,zgłaszasz trenerowi,i rozwiązujesz w obecności trenera oraz kolegów(koleżanek)z klubu.
13.Ukłoń się przed i po zakończeniu zajęć.
14.Przedmioty wartościowe mogą pozostać na czas prowadzenia zajęć pod nadzorem trenera.Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie ich bez konsultacji z trenerem.
15.Na terenie klubu(zajęć)prowadzona jest dokumentacja fotograficzna i filmowa,o czym ćwiczący zostają poinformowani wypełniając oświadczenie klubowe.
16.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do terminowej opłaty należności za treningi do dnia 12 każdego miesiąca.
17.Osoby nie przestrzegające regulaminu,lub poleceń trenera zostają zobowiązane do opuszczenia klubu.